Paducah Immanuel Baptist Church

Paducah First Baptist Church
August 18, 2017
Paducah Oaklawn Baptist Church
August 18, 2017

Paducah Immanuel Baptist Church